آزمون های غیرمخرب

آزمون های غیرمخرب به مجموعه‌ روش هايي اطلاق می شود كه برای آزمون بدون تخريب و صدمه به قطعات و سازه‌ها با هزینه کمتر، تیراژ بالا و صرف زمان کم مورد استفاده قرار می گيرند. در مقابل آزمون های غیرمخرب (NDT)، آزمون های مخرب (DT) هستند که بر روی تعداد محدودی از نمونه ها انجام می شود.

در مواد یا قطعات مختلف امکان وجود انواع ناپیوستگی ها و عیوب متالورژیکی از قبیل ترک، مک داخلی، سرد جوشی و… با اندازه های متفاوت خواهد بود که کارکرد آتی قطعه متاثر از ماهیت و اندازه دقیق آن­ ها است. 

وجود هر نوع عیبی در قطعات یا سازه ها می­ تواند حوادث ناگوار جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه داشته باشد. بنابراین برای آشکار سازی، شناسایی و جداسازی عیوب نیاز به تجهیزات تست های غیرمخرب می ­باشد.

تست ذرات مغناطیسی

تست مایع نافذ

 

تست نافذ فلورسنت