انرژی :

صنعت تولید برق به دلیل استفاده از آخرین فناوری مواد، حائز اهمیت شناخته شده است. این امر به ویژه در زمان‌های اخیر بیشتر مشهود است، زیرا تقاضاهای بیشتری برای افزایش حفاظت در برابر سایش/خوردگی، عمر مفید و البته کاهش خطرات ایمنی مطرح شده است. فناوری پوشش دهی لیزری انتخاب گسترده ای از پوشش‌ها ارائه می دهد که برای برآورده کردن الزامات لازم برای محافظت در برابر گرما، خوردگی و سایش طراحی شده اند.
کاربردهای موفقیت‌آمیزی از این فناوری در نیروگاه‌هایی که توسط توربین گاز، بخار یا توربین آبی و همچنین در صنعت سیلندرهای هیدرولیک هدایت می‌شوند، اجرا شده است. 

بخشی از قطعات و تجهیزات تعمیر یا بازسازی شده با فناوری پوشش دهی لیزری در صنعت انرژی :

  • شفت
  • پمپ
  • لوله های دیگ بخار
  • سیلندر
  • بلبرینگ
  • چرخ