تجهیزات ماشینکاری و فینیشینگ

شرکت پرتو پوشش آپادانا، آماده ارائه خدمات در حوزه ماشینکاری و پرداخت نهایی قطعات پس از عملیات لیزری می باشد. 

برخی از این تجهیزات به شرح زیر است :

  • ماشین فرز 
  • ماشین تراش CNC
  • دستگاه سوراخکاری
  • دستگاه سنگ زنی