راه‌آهن:

حمل و نقل ریلی یک روش حیاتی و پایدار برای مسافران، صادرات و بار است. با افزایش تقاضا در سیستم‌های ریلی، بهبود عملکرد مورد نیاز است. عمر ریل با افزایش نرخ سایش و تخریب سر ریل، کاهش می‌یابد و در نتیجه هزینه‌های نگهداری را افزایش می‌دهد. برای افزایش طول عمر ریل‌ها، می‌توان از روش‌های نگهداری پیشگیرانه استفاده کرد که باعث افزایش استحکام ریل یا کاهش نیروهای اصطکاک بین رابط چرخ و ریل می گردد. در مقایسه با استراتژی‌های تعمیر و نگهداری ریل، پوشش دهی لیزری یک روش امیدوار کننده برای تعمیر سطوح در صنعت راه‌آهن به شمار می آید.
این روش می‌تواند مواد با خواص بهبودیافته را به صورت اتوماتیک بر روی قطعات رسوب کند و از این رو مقاومت در برابر سایش و خستگی تماسی غلتشی را بهبود بخشد. بنابراین، استفاده از پوشش دهی لیزری فرصت‌های بالقوه جدیدی برای بهبود قطعات و تجهیزات در صنعت راه آهن فراهم می‌کند.

 بخشی از قطعات و تجهیزات تعمیر یا بازسازی شده با فناوری پوشش دهی لیزری در صنعت راه‌آهن :

  • میل‌لنگ
  • ریل
  • دریچه‌ها
  • سوپاپ دود موتور
  • چرخ واگن