هوافضا :

صنعت هوافضا یکی از اولین صنایعی است که فناوری پوشش دهی لیزری را به عنوان یک استاندارد بین المللی تعمیر و بازسازی در سطح دنیا پذیرفته است. در موتور هواپیما، بسیاری از اجزای حیاتی با این فناوری پوشش داده می شوند. این فرآیند برای ساخت و تعمیر استفاده می شود و استاندارد صنعت به شمار می‌آید. همچنین، تولیدکنندگان پیشرو در صنعت ساخت ‌موتور در حال معرفی پرینت سه بعدی و پوشش دهی لیزری در صنعت هوافضا هستند. انواع چالش‌های تخریب در موتورهای هواپیما در نتیجه سایش فلز به فلز، فرسودگی، خوردگی داغ، فرسایش و سایر موارد وجود دارد.

بخشی از قطعات و تجهیزات تعمیر یا بازسازی شده با فناوری پوشش دهی لیزری در صنعت هوافضا :

  • پره‌های توربین (انواع استیج)
  • وین‌های توربین
  • ارابه فرود
  • سولار