در فناوری پوشش دهی لیزری، یکی از مواد مصرفی، پودرهای فلزی با مورفولوژی کروی می باشد.
شرکت پرتو پوشش آپادانا، آماده ارائه مشاوره، خدمات و انجام پروژه های تحقیقاتی در زمینه پودر و کامپوزیت سازی می باشد.
تحویل‌دهی پودرهای سوپرآلیاژ، طبق سفارش و برحسب وزن و مش بندی پودر می‌باشد. 

ردیف سوپر آلیاژ مش بندی(میکرون) شرکت قیمت
1 316 L 45

تا

125
چین & ترکیه تماس بگیرید
2 Stelite 12 45

تا

125
چین & ترکیه & امریکا تماس بگیرید
3 Stelite 21 45

تا

125
چین & امریکا تماس بگیرید
4 Stelite 6 40

تا

140
چین & ترکیه & امریکا تماس بگیرید
5 Stelite 1 40

تا

150
چین & امریکا تماس بگیرید
6 Stelite Tribloy(T-400) 45

تا

125
امریکا تماس بگیرید
7 Inconel 718 53

تا

150
چین & سوئد تماس بگیرید
8 Inconel 625 40

تا

140
چین & ترکیه تماس بگیرید
9 Inconel 939 45

تا

125
چین تماس بگیرید
10 Inconel 792 40

تا

140
چین تماس بگیرید
11 rockit 401 45

تا

125
سوئد تماس بگیرید
12 Wc-NiBSi(60 - 40) 45

تا

125
چین & ترکیه تماس بگیرید